Misja i cel operacji

Celem głównym operacji jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie znacznie udoskonalonej technologii, metody organizacji oraz metody marketingu dotyczących produkcji warzyw i owoców bez pozostałości pestycydów, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do poprawy jakości produktów rolnych, zdrowia konsumentów oraz środowiska przyrodniczego.

Cele szczegółowe to: 
 

  • opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie znacznie udoskonalonej technologii dotyczącej produkcji  warzyw i owoców, 
  • opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie znacznie udoskonalonej metody organizacji dotyczącej produkcji warzyw i owoców,
  • opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie znacznie udoskonalonej metody marketingu dotyczącej produkcji warzyw i owoców.
     

Realizacja operacji jest odpowiedzią na jeden z głównych problemów w gospodarce rolnej, jakim jest występowanie nieprawidłowości w stosowaniu środków ochrony roślin, przez co w produktach rolnych występują pozostałości substancji aktywnych w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) lub niedopuszczone do stosowania w danej uprawie. Troska o zdrowie konsumentów wymaga, by płody rolne były bezwzględnie wolne od przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin. Spełnienie powyższych wymagań jest przy tym warunkiem utrzymania wysokiej pozycji polskiej żywności na wspólnym rynku Unii Europejskiej oraz skutecznej ekspansji na rynki państw trzecich. Masowe stosowanie w ubiegłym wieku chemicznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych stało się główną przyczyną degradacji środowiska. Niebezpieczeństwo wyniszczenia organizmów pożytecznych, pojawiania się szkodników wtórnych i rozwoju ras odpornych patogenów na stosowane pestycydy, zmusza do poszukiwania sposobów ograniczenia negatywnych skutków nadmiernej i nieracjonalnej chemizacji rolnictwa.

W związku z coraz większą świadomością społeczeństwa na temat żywienia oraz jego wpływu na kondycję i zdrowie ludzi coraz większe zainteresowanie wśród konsumentów budzi produkcja żywności bez pozostałości pestycydów. Wzrasta także zrozumienie przyczyn degradacji środowiska, jego zanieczyszczenia, wpływu rolnictwa na stan przyrody, a w konsekwencji na życie ludzi. 

Przedmiotem działania grupy operacyjnej AgroTrend i realizowanej przez nią operacji pn. „Żywność bez pestycydów – nowy trend” jest opracowanie standardu – SYSTEM PEST FREE, określającego znacznie udoskonaloną technologię produkcji owoców i warzyw pozwalającą uzyskać produkt bez pozostałości pestycydów, a także obejmującego zasady certyfikacji i kontroli jakości produktów pod kątem zawartości pestycydów. Planowany do wdrożenia SYSTEM PEST FREE będzie innowacją w stosunku do istniejących systemów jakości dotyczących produkcji żywności w rolnictwie ekologicznym i w Integrowanej Produkcji Roślin dzięki skupieniu się na ścisłych kontrolach wyprodukowanych produktów, a nie tylko na metodzie uprawy.  
Opracowany standard SYSTEM PEST FREE zostanie wdrożony przy pomocy specjalnie zaprojektowanej dedykowanej platformy internetowej do monitorowania i zarządzania procesami produkcji i weryfikacji warzyw i owoców wyprodukowanych z zastosowaniem SYSTEMU PEST FREE. 

Ponadto wdrożona zostanie znacznie udoskonalona metoda marketingu dotycząca produkcji warzyw i owoców bez pozostałości pestycydów obejmująca takie elementy jak wytworzenie zdrowych produktów rolnych bez pozostałości pestycydów, odpowiednie ustalenie ceny do jakości produktów, ustalenie kanałów dystrybucji oraz promocji z wykorzystaniem opracowanego systemu informatycznego. Elementem innowacji marketingowej będzie oznaczenie produktów wyprodukowanych w SYSTEMIE PEST FREE znakiem jakości: „PEST FREE”, które będzie gwarantowało brak w owocach i warzywach lub na nich pozostałości substancji czynnych z powodu zastosowania chemicznego produktu fitosanitarnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *